jeroenvereecke.nl

dressoir, wandkast en tv-wand

strak ontwerp

Voor dit prachtige atelier zijn er verschillende meubels gemaakt. Een wandkast, dressoir en tv-wand in dezelfde stijl zorgen voor eenheid en dus rust in de ruimte. Omdat de ruimte door verschillende mensen gebruikt wordt vroeg de klant codesloten in te bouwen waar iedere gebruiker zijn eigen code aan kan geven. Zo bergt iedereen zijn eigen spullen veilig op. De HDMI aansluiting in de kast is aangesloten op de TV, waardoor makkelijk presentaties gegeven kunnen worden. De zijwangen van de meubels zijn afgelakt in de kleur van de wand waardoor ze er naadloos op aansluiten en een rustig beeld ontstaat.
Voor dit prachtige atelier zijn er verschillende meubels gemaakt. Een wandkast, dressoir en tv-wand in dezelfde stijl zorgen voor eenheid en dus rust in de ruimte. Omdat de ruimte door verschillende mensen gebruikt wordt vroeg de klant codesloten in te bouwen waar iedere gebruiker zijn eigen code aan kan geven. Zo bergt iedereen zijn eigen spullen veilig op. De HDMI aansluiting in de kast is aangesloten op de TV, waardoor makkelijk presentaties gegeven kunnen worden. De zijwangen van de meubels zijn afgelakt in de kleur van de wand waardoor ze er naadloos op aansluiten en een rustig beeld ontstaat.

op een rij

benieuwd geworden
wat Ik voor U kan maken?