jeroenvereecke.nl

Wie zijn wij?

Onze website is: https://jeroenvereecke.nl

Welke persoonsgegevens we verzamelen en waarom we ze verzamelen

Media

Als u afbeeldingen uploadt naar de website, dient u het uploaden van afbeeldingen met ingesloten locatiegegevens (EXIF GPS) te vermijden. Bezoekers van de website kunnen alle locatiegegevens van afbeeldingen op de website downloaden en extraheren.

Cookies

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking door derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud volgen.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

De gegevens over uw surfgedrag bewaren we niet langer dan noodzakelijk.

Welke rechten hebt u op uw gegevens?

Als u een account hebt op deze site, of opmerkingen hebt achtergelaten, kunt u verzoeken om een geëxporteerd bestand van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, met inbegrip van alle gegevens die u ons hebt verstrekt. U kunt ook vragen dat wij de persoonlijke gegevens die wij over u hebben, wissen. Dit geldt niet voor gegevens die wij verplicht zijn te bewaren voor administratieve, juridische of beveiligingsdoeleinden.